Om Recovery-skolen

Recovery-skolen har en vifte bestående af 4 tilbud:

Mestringskurser som henvender sig til mennesker med psykisk sygdom eller sårbarhed.

Peer-undervisning som henvender sig bredt til mennesker, som enten har, er professionel i forhold til, arbejder sammen med, er pårørende til, er ven med eller blot interesserer sig for psykisk sygdom eller sårbarhed.

Peer-uddannelse. Vi uddanner mennesker med egne levede erfaringer med psykisk sygdom eller sårbarhed til at yde ligestillet støtte som guides og/eller undervisere.

Specialundervisning i almindelige skolefag for mennesker med psykisk sygdom eller sårbarhed.

 

Undervisningsformen

Undervisningsformen på Recoveryskolen er aktiverende og involverende og sigter mod, at kursisterne i fællesskab og i samarbejde med underviserne tilegner sig kompetencer til at ”tage livet i egen hånd”.

 

Mestringskurser og specialundervisning 2. halvår 2017

 MANDAG 

TIRSDAG ONSDAG TORSDAG
9.15-11.00
Pas godt på dig selv
 

           
9.15-11.00
Fra kaos til overblik
i hverdagen


9.15-11.00       
Mit håb og mine drømme for fremtiden
                          
Find frem til dine værdier

                      

13.00-14.45
Matematik              

13-14.45
Dansk litteraturlæsning

19-20.45
At være pårørende

12.00-13.45
Engelsk 

                            


 

Sidst opdateret: 20.09.2017