Om Recovery-skolen

Recovery-skolen har en vifte bestående af 4 tilbud:

Mestringskurser som henvender sig til mennesker med psykisk sygdom eller sårbarhed. Desuden har vi kurser for pårørende.

Peer-undervisning som henvender sig bredt til mennesker, som enten har, er professionel i forhold til, arbejder sammen med, er pårørende til, er ven med eller blot interesserer sig for psykisk sygdom eller sårbarhed.

Peer-uddannelse. Vi uddanner mennesker med egne levede erfaringer med psykisk sygdom eller sårbarhed til at yde ligestillet støtte som guides og/eller undervisere.

Specialundervisning i almindelige skolefag for mennesker med psykisk sygdom eller sårbarhed.

 

Undervisningsformen

Undervisningsformen på Recoveryskolen er aktiverende og involverende og sigter mod, at kursisterne i fællesskab og i samarbejde med underviserne tilegner sig kompetencer til at ”tage livet i egen hånd”.

 

Mestringskurser og specialundervisning 1. halvår 2020

 MANDAG 

TIRSDAG ONSDAG TORSDAG
9.15-11.00
Bryd ensomheden


           
9.15-11.00
Hvordan skaber jeg mening med mit liv

Skru op for musikken i din hverdag

9.15-11.00
ADHD - og hva så?                             
  
Fra kaos til overblik i hverdagen        

 9.15-11.00
Stå ved dig selv - styrk dit selvværd

13.00-14.45
Bliv klogere på din Autisme Spektrum Forstyrrelse
                         13.00-14.45
Matematik                 
            
13.00-14.45
Samfundsfag med historisk perspektiv
       
19.00 - 20.45
Pas godt på dig selv - for pårørende       

                            


 

Sidst opdateret: 01.02.2020