Om Recovery-skolen

Recovery-skolen har en vifte bestående af 4 tilbud:

Mestringskurser som henvender sig til mennesker med psykisk sygdom eller sårbarhed. Desuden har vi kurser for pårørende.

Peer-undervisning som henvender sig bredt til mennesker, som enten har, er professionel i forhold til, arbejder sammen med, er pårørende til, er ven med eller blot interesserer sig for psykisk sygdom eller sårbarhed.

Peer-uddannelse. Vi uddanner mennesker med egne levede erfaringer med psykisk sygdom eller sårbarhed til at yde ligestillet støtte som guides og/eller undervisere.

Specialundervisning i almindelige skolefag for mennesker med psykisk sygdom eller sårbarhed.

 

Undervisningsformen

Undervisningsformen på Recoveryskolen er aktiverende og involverende og sigter mod, at kursisterne i fællesskab og i samarbejde med underviserne tilegner sig kompetencer til at ”tage livet i egen hånd”.

 

Mestringskurser og specialundervisning 2. halvår 2018

 MANDAG 

TIRSDAG ONSDAG TORSDAG
9.15-11.00 
PTSD for veteraner

9.15-11.00
Pas godt på dig selv9.15-11.00
Om at møde andre mennesker


 9.15-11
At være i nu'et12.45-14.30   Bliv klog på din autisme spektrum forstyrrelse    
13.00-14.45
Matematik         
            
12.45-14.30
 Pas godt på dig selv - for pårørende       12.00-13.45
Engelsk

12.30-14.15
At være pårørende til en voksen med autisme
 

                            


 

Sidst opdateret: 20.06.2018