Peer - ligestillet støtte

Ligestillet støtte - en vej til recovery

Peer undervisning

er kortere kurser, der afvikles over 1-2 kursusdage á 2-3 timers varighed. Målgruppen er mennesker med psykisk sygdom eller sårbarhed, pårørende, fagpersoner eller andre med interesse for at deltage. Målet med denne kursusform er i særlig grad at øge fokus på recovery og afstigmatisering.

Kurserne udvikles og gennemføres i et samarbejde mellem peer-uddannede og fag-uddannede undervisere. 

Her kan du se hvilken Peer-undervisning, der aktuelt tilbydes


Peer-uddannelsen

er en uddannelse for mennesker med egne erfaringer med psykisk sygdom, som på denne uddannelse lærer at omsætte disse erfaringer til en kompetence i at yde støtte til andre.

Peer-uddannelsen varetages af et team bestående af en peer-uddannet og en fag-uddannet underviser.

Læs mere om Peer-uddannelsen her

Sidst opdateret: 05.03.2020