Ligestillet støtte viser vej til at komme videre i livet

I Viborg Kommune uddanner vi nu hvert år såkaldte "peer-medarbejdere". Det er mennesker med psykisk sårbarhed, som nu støtter andre i samme situation.

Mød Mette Ludvigsen. Hun har, siden hun blev uddannet som peer-medarbejder i december 2016, været ansat på kommunens recovery-skole på Center for Mestring. Her er hun bl.a. med til at uddanne mennesker med psykisk sårbarhed til peer-medarbejdere.

– Min egen historie rummer en fortid med voldsomme oplevelser fysisk og psykisk og som følge af dem også en tilværelse med stort fravær i forbindelse med uddannelser og jobs. Jeg følte mig hele tiden på kanten, hvilket var enormt drænende og hårdt. Peer-uddannelsen har givet mig redskaber til at få øje på mine styrker og turde bruge dem. Derfor er det også en stor tilfredsstillelse at kunne hjælpe andre på vej, fortæller Mette Ludvigsen.

Netop nu er hun sammen med medunderviser på Recovery-skolen, Anne Bruhn-Houen, i gang med at forberede næste skoleårs peer-uddannelse, som starter i september.

Projekt bliver til fast tilbud

Baggrunden for peer-uddannelsen er et fireårigt projekt fra 2015-18, der skulle udvikle og afprøve ligestillet støtte som uddannelse og tilbud i et samarbejde mellem Viborg, Aarhus og Randers kommuner, Region Midt og pårørenderådet under SIND. Projektet var finansieret af den statslige satspulje under Socialstyrelsen.

Projektet gav så mange gode erfaringer, at Viborg Kommune nu har gjort uddannelsestilbuddet permanent, så psykisk sårbare borgere nu rådgiver andre i samme situation. Uddannelsen kaldes ’peer-uddannelsen’, og foregår over 13 uger, tre timer to gange om ugen, efterfulgt af en 13-ugers praktik.

Evaluering bakker op om gode erfaringer

Recovery-skolen uddanner otte peer-medarbejdere om året, og uddannelsen nytter, viser evalueringen af projektet, som er lavet i samarbejde med Socialstyrelsen.

– I 2018 viste evalueringen, at 95 pct. af deltagerne i uddannelsen oplever, at peer-uddannelsen har bidraget positivt til deres liv, og at 74 pct. nu er selvforsørgende efter endt uddannelse mod 54 pct. før, de gik i gang, fortæller Anne Bruhn-Houen.

Hun har været en del af uddannelsen fra starten og peger på, at der oprettes flere og flere stillinger som peer-medarbejdere inden for det offentlige – blandt andet som fremskudt rådgivning i Randers Kommune og på de forskellige regionale psykiatriske sengeafsnit.

– Peer-medarbejderne har nogle ganske særlige kompetencer i forhold til at hjælpe ligestillede videre i livet. Derfor har vi bygget uddannelsen op, så undervisningen altid foregår med to ligeværdige undervisere – en faguddannet og en peer-uddannet, siger Anne Bruhn-Houen.

Perspektiver for fremtiden

Mette Ludvigsen peger også på det unikke ved, at den ene af de to undervisere selv har haft problemstillinger med det psykiske helbred tæt inde på livet:

– Dem, der får støtte fra en peer-medarbejder, fortæller, at de finder mere håb for fremtiden og har fået mere kontrol over deres eget liv, fordi de kan se via andre, der har stået i samme situation, at man kan få det bedre, siger Mette Ludvigsen.

Alle nyansatte medarbejdere i Viborg kommunes psykiatri kommer også til at hilse på en peer-medarbejder. Mette Ludvigsen skal nemlig undervise dem i, hvordan vi tænker recovery og socialpsykiatrisk rehabilitering i Viborg Kommune i samarbejde med Jane Aslaug, som er leder af psykiatrien.

Fakta om peer-uddannelsen

Uddannelsen er udviklet til mennesker, som ønsker at arbejde som peer-medarbejdere. Uddannelsens pensum er derfor opbygget på en måde, der ruster deltagerne til teoretisk og praktisk at varetage de opgaver en peer-medarbejder skal udføre.  

Den teoretiske del af peer-uddannelsen varer 78 timer, og undervisningen foregår over 13 uger med 2 x 3 timer om ugen. Som en del af uddannelsen indgår der efterfølgende en 13-ugers praktik, hvor den studerende får mulighed for at prøve sine nye kompetencer af i praksis. Praktikpladserne er fordelt mellem regionspsykiatrien og den kommunale psykiatri.

Undervisningen foregår som udgangspunkt på et hold med otte kursister og to undervisere – en fag-uddannet og en peer-uddannet, som indgår ligeværdigt i undervisningen. 

Sidst opdateret: 05.03.2020