Peer-uddannelse

FRA LEVEDE ERFARINGER TIL ERFARINGSKOMPETENCER
– et peer-uddannelsesforløb

På peer-uddannelsen vil vi tage udgangspunkt i deltagernes personlige erfaringer med psykisk sårbarhed.

Målet med uddannelsen

Peer-uddannelsen er for mennesker, som har personlig erfaring med psykisk sårbarhed, livet som bruger af social og/eller behandlingspsykiatrien og ikke mindst med recovery.

Uddannelsens overordnede formål er at sætte deltagerne i stand til at omforme disse levede erfaringer til erfaringskompetencer, som de kan bruge i arbejdet som peer-støtte’ (ligestillet støtte) for andre med psykisk sårbarhed.

Næste uddannelse i Viborg

Ansøgningsstart: 12. juni 2019

Informationsmøde: 19. juni 2019

Ansøgningsfrist: 23. august 2019

Uddannelsesstart: 12. september 2019

Selve forløbet

Den teoretiske del af peer-uddannelsen har et omfang på 78 timer. Undervisningen foregår over 13 uger med 2X3 timer om ugen. Ud over tilstedeværelse må der påregnes en del tid til forberedelse, refleksion/studiegrupper og efterbearbejdelse af undervisningen, bl.a. pga. det meget personlige engagement.

Som en del af uddannelsen indgår der efterfølgende en 13 ugers praktik, hvor den studerende får mulighed for at prøve sine nye kompetencer af i praksis. Praktikken består i, at man bliver peer-medarbejder enten i den regionale eller kommunale psykiatri. I løbet af praktikken vil der være to opfølgende undervisningsdage, hvor der samles op på erfaringer og læring – og hvor erfaringerne kan sættes i relation til emnerne på uddannelsen.

Undervisningen foregår på et hold med otte kursister og to undervisere – en fag-uddannet og en peer-uddannet, som indgår ligeværdigt i undervisningen. 

På baggrund af ansøgninger, udvælges de 8 mest kvalificerede til uddannelsen. Uddannelsen er gratis for mennesker bosiddende i Region Midt. 

Ansøgningsskema samt kriterier for optagelse findes her på siden.

Vi opdaterer med mere information om uddannelsen løbende – både her på hjemmesiden og på Recovery-skolens facebook-side.

Spørgsmål vedr. peer-uddannelsen: Kontakt Recovery-skolen på. Tlf.nr.: 8787 7101 eller recoveryskolen@viborg.dk

Sidst opdateret: 12.06.2019