Uddannelsens indhold

BEGREBER OG VÆRDIER:

 • Hvad er recovery og empowerment?
 • Hvad er peer-støtte? 
 • Hvad er levede erfaringer? 
 • Hvad er erfaringskompetence? 

LIVSHISTORIE:

 • Fortæl din livshistorie
 • Lær at bruge relevante dele af din historie i relationer med andre mennesker – både brugere og kolleger 
 • Hvilke erfaringer er vigtige i forhold til min rolle som peer 
 • Sorg/krise 

VÆRKTØJER:

 • Relationskompetencer 
 • Nærvær og fravær 
 • Grænser 
 • Kommunikation 
 • Spørgeteknik 
 • Recovery-redskaber – herunder bl.a. uddrag af Den personlige arbejdsbog 
 • At professionalisere sin personlige/private historie

ORGANISATIONER:

 • Kommuner, regioner og frivillige organisationer 
 • Lønnet ansættelse 
 • At være frivillig 
 • Tavshedspligt 
 • Samarbejde med kolleger i region og kommune
Sidst opdateret: 20.06.2018