Peer-undervisning

Peer-undervisning betyder ligestillet undervisning. Dette refererer til, at der i denne form for undervisning medvirker en underviser, som selv har oplevet psykisk sygdom. Denne underviser er nu uddannet til at bruge sin erfaring i undervisningsrummet til at give andre mulighed for at spejle sig og skabe håb om recovery.

Hvem henvender kurserne sig til

Alle er velkomne.

Kurserne henvender sig til mennesker med eller uden psykisk sårbarhed, til fagprofessionelle, pårørende og til alle andre med personlig eller faglig interesse for recovery. Der undervises i livsnære emner, som berører alle, - dog med rodfæste i psykiske problemstillinger.

Deltagelse er gratis.

 

Hvordan foregår undervisningen?

I Recovery-skolen ligestilles de levede erfaringer og den professionelle viden.

Al peer-undervisning bliver derfor udviklet og afholdt i et ligeværdigt samarbejde mellem to undervisere:

En peer-underviser med egne levede erfaringer og en fagprofessionel underviser.

Målet med undervisningen er, at den skal være engagerende og vedkommende for alle.
De levede erfaringer og erfaringskompetencerne hos såvel undervisere som deltagere er omdrejningspunktet i al peer-undervisning.

Det betyder, at du som deltager bidrager til at skabe undervisningen og har rig mulighed for – i samspil med alle andre i rummet – at sætte dit præg på, hvad den skal indeholde.

Peer-undervisningen er en del af Projekt Ligestillet Støtte. Projektet forløber i et partnerskab mellem Region Midt, SIND Pårørenderådgivning og Viborg, Aarhus og Randers Kommuner.

I Recovery-skolen Viborg er der ansat 2 peer-undervisere.

Sidst opdateret: 14.09.2018