Specialundervisning

Center for Mestring tilbyder i samarbejde med LOF Midtjylland specialundervisning i engelsk og matematik for voksne med psykiske vanskeligheder

I denne undervisning tages der specielle hensyn til den enkelte kursist på mindre hold i traditionelle skolefag som matematik, dansk og engelsk. Der udarbejdes en individuel undervisningsplan til hver enkelt kursist.

Kursusoversigt for specialundervisning efteråret 2018

 

Start

Emne

Tids-

punkt

Tilmeldings

frist

Under-viser

            

4. sept.

(12 gange )

             

Mate-matik

           

Tirsdage
13.00-14.45

            

21. august

            

Tage Winther

             

6. sept

(12 gange)

  
Engelsk

           

Torsdage 12.00-13.45

           

23. august


Christian Dam


Sidst opdateret: 30.08.2018